تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

هیدروژناسیون

روغن دانه سویا

روغن دانه سویا

مقالات (عمومی)
روغن دانه سویا : روغن دانه سویا (۶/ ۷۶ میلیون تن در سال ۲۰۱۸–۲۰۱۷) در حال حاضر نسبت به روغن ...
مشاهده کامل
اسپردها

اسپردها

مقالات (عمومی)
اسپردها : معمولا کیفیت برخی از محصولات نانوایی با افزودن مقداری از اسپردها مانند کره و مارگارین بهبود می یابد. ...
مشاهده کامل
هیدروژناسیون روغن ها و چربیها

هیدروژناسیون روغن ها و چربیها

مقالات (عمومی)
هیدروژناسیون روغن ها و چربیها : به طور کلی هیدروژناسیون به معنی واکنش بین مراکز غیر اشباع در یک روغن ...
مشاهده کامل
چربیهای حیوانی اصلاح شده

چربیهای حیوانی اصلاح شده

مقالات (عمومی)
چربی حیوانی اصلاح شده : از دیدگاه تغذیه ای ، چربی حیوانی ذخیره حیوانات خشکی دارای چندین عیب میباشند. به ...
مشاهده کامل