تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

ویتامین

ویتامین B6

ویتامین B6

مقالات (عمومی)
ویتامین B6 مسیرهای فیزیولوژی و بیوشیمیایی این ویتامین شامل ترکیبات پیریدوکسین, پیریدوکسال و پیریدوکسامین است. این سه شکل در بدن ...
مشاهده کامل
ویتامین A – ویتامین آ

ویتامین A – ویتامین آ

مقالات (عمومی)
ویتامین A – ویتامین آ : مسیرهای فیزیولوژی و بیوشیمیایی کمبود ویتامین A ( ویتامین آ  ) که عموماً به ...
مشاهده کامل
ویتامین کا – ویتامین K

ویتامین کا – ویتامین K

مقالات (عمومی)
ویتامین کا – ویتامین K مسیرهای فیزیولوژی و بیوشیمیایی یک فرایند وابسته به ویتامین کا , در کبد مسئول سنتز ...
مشاهده کامل
آشنایی با ویتامین ها و مواد معدنی

آشنایی با ویتامین ها و مواد معدنی

مقالات (عمومی)
آشنایی با ویتامین ها و مواد معدنی : ویتامین ها چیستند ؟ ویتامین ها مواد ارگانیکی میباشند که برای زندگی ...
مشاهده کامل