تلفن 021-88848547   021-88317033

پروتئین شیر گاو

مصرف آب پنیر غلیظ و پودر در تغذیه دام

مصرف آب پنیر غلیظ و پودر در تغذیه دام

18 ژانویه 2019 مقالات
مصرف آب پنیر غلیظ و پودر در تغذیه دام : تجربیات متعددی نشان داده اند که دام رغبتی به مصرف ...
مشاهده کامل
تفاوت ترکیبات شیر گاو و شیر انسان

تفاوت ترکیبات شیر گاو و شیر انسان

14 دسامبر 2018 مقالات
تفاوت ترکیبات شیر گاو و شیر انسان : با وجود پیشرفت های تکنولوژیکی در آماده سازی فرمولها، هنوز هم جایگزین ...
مشاهده کامل