تلفن 021-88848547   021-88317033

کاکائو

استفاده شکلات در بیسکویت سازی

استفاده شکلات در بیسکویت سازی

۱۹ دی ۱۳۹۷ مقالات
استفاده شکلات در بیسکویت سازی : یکی از مهمترین فرآیندهای ثانویه بیسکویت ها، افزودن و استفاده شکلات در بیسکویت سازی ...
مشاهده کامل
کاکائو و تهیه شکلات

کاکائو و تهیه شکلات

۲۰ مهر ۱۳۹۶ مقالات
کاکائو و تهیه شکلات : در صنعت تهیه شکلات ، این ماده را اینگونه تعریف می کنند: دانه کاکائو از ...
مشاهده کامل
دانه کاکائو COCOA BEANS

دانه کاکائو COCOA BEANS

۱ شهریور ۱۳۹۶ مقالات
دانه کاکائو : ترکیبات دانه کاکائو با توجه به واریته، خاستگاه و فصل برداشت، متغیر است. دو واریته مهم آن ...
مشاهده کامل