تلفن 021-88848547   021-88317033

کلرید سدیم

کلرید سدیم ، کلرید پتاسیم

کلرید سدیم ، کلرید پتاسیم

17 اکتبر 2017 مقالات
کلرید سدیم ، کلرید پتاسیم : کلرید سدیم قدیمی ترین افزودنی غذایی و از مهمترین آنها در تولید فرآورده های ...
مشاهده کامل
نقش نمک در فراورده های گوشتی

نقش نمک در فراورده های گوشتی

24 سپتامبر 2017 مقالات
نقش نمک در فراورده های گوشتی ( کلرید سدیم ، کلرید پتاسیم ) : کلرید سدیم یا نمک قدیمی ترین ...
مشاهده کامل