تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

فرآیند تصفیه پساب زیستی – زیست فناوری

مقالات (عمومی)
فرآیند تصفیه پساب زیستی – زیست فناوری

فرآیند تصفیه پساب زیستی – زیست فناوری

زیست فناوری : ظرفیت اکوسیستم ها برای پذیرش تغییرات در محیط زیست محدود است .

اگرچه طبیعت دارای توانایی مقابله با تغییرات می باشد، لکن سرعت بازسازی طبیعی در حد تخریب ها نبوده و در نتیجه فرایند تخریب محیط به صورت غیرقابل برگشتی در حال پیشروی است.

البته در فرایند توسعه نمی توان انتظار داشت که بدون تغییر در محیط، رشد صنعتی و اقتصادی امکان پذیر گردد.

متخصصان محیط زیست نیز به دنبال چنین امر محالی نیستند. لکن این حقیقت نیز برای همگان روشن شده که بدون رعایت اصول توسعه ی پایدار و حفظ محیط زیست نمیتوان آینده مطلوبی را برای نسل حاضر و نسل های آینده تصور نمود.

به موجب قوانین و مقررات کشورها، آلودگی صنعتی اعم از جامد، مایع و یا گاز می باید تحت کنترل قرار گیرند.

توجه :

رعایت این قوانین و مقررات برای کلیه صنایع ضروری است. آلودگیهای صنعتی، فشار مضاعفی را بر اکوسیستم ها و یا تنوع زیستی وارد می کنند و بدون اتخاذ تدابیر لازم، این روند برگشت ناپذیر، جهانی با کاستی زیستی را برای نسلی های اینده به ارمغان خواهد اورد.

زیست فناوری محیط زیست به معنای به کارگیری تمام ابزار موجود در فناوری زیستی برای رویارویی با مشکلات مربوط به محیط زیست شناخته می شود.

پاکسازی آلودگی ها و یافتن راه کار مناسب برای رهایی از ضایعات مضر، امروزه به یک ضرورت تبدیل شده است.

لکن برای جامعه ، این راه کارها پاسخگوی مشکلاتی هستند که در درجه ی اول اهمیت قرار ندارند.

حتی در صنعت نیز با وجود مزایایی که استفاده از بیوتکنولوژی بر روی فرایند در کارخانه داشته باشد، تمایل به تصفیه ی ضایعات و کنترل آلودگی، بیش از آنکه به عنوان یک هدف اولیه در نظر گرفته شود، به عنوان یک قانون اجباری گریزناپذیر دیده می شود.

این فعالیت ها با کمک بودجه محدودی که برای آنها در نظر گرفته شده است انجام می شوند و به آنها عنوان یک مزاحمت گریز ناپذیر انگاشته میشود.

توجه به این نکته ضروری است که مطرح ساختن مسئله ی عدم اقبال صنایع نسبت به مسائلی زیست محیطی ، به منزله بی اعتبار کردن آنها نیست، بلکه ناشی از واقعیت های تجاری و اقتصادی میباشد.

این شاخه از فناوری زیستی با درمان آلودگی هایی که در اثر فعالیت های صنعتی ایجاد شده اند و نیز کاهش مؤثر فعالیت های مضر و یا کنترل آلودگی سروکار دارد.

بنابراین، اهداف اصلی این زمینه از زیست فناوری ، تولید محصولات به شیوهای سازگار با محیط زیست می باشد که امکان به حداقل رساندن ضایعات مضر جامد، مایع و یا گاز و همچنین پاکسازی آثار باقی مانده ناشی از اثر صنعتی شدن را فراهم میسازند.

راه کارهای موجود برای برآورده ساختن این اهداف به دو دسته تقسیم می شوند :

الف) زیست فناوری محیط زیست شرایطی را تقویت یا بهینه مینماید که در آن سیستم های زیستی موجود سریع تر و با بازده ی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

ب) زیست فناوری محیط زیست تغییر فرایند سیستم های زیستی را برای دستیابی به خروجی مطلوب، عهده دار می گردد.

دامنه ی موجوداتی که ممکن است در کاربردهای زیست محیطی بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار گیرند بسیار زیاد است و از میکروب ها تا درختان را پوشش میدهد.

همگی این موجودات بر اساس سه اصل کلی به کار گرفته می شوند:

الف) پذیرش

ب) تطبیق با شرایط

ج) تغییر عملکرد

زیرین خاک و رسیدن به آب های زیرزمینی باعث آلودگی این منابع گردد.

به علت گستردگی سفره های آب زیرزمینی، ورود آلودگی از طریق خاک در یک نقطه می تواند در سطحوسیعی انتشار یابد.

این پست برایتان چقدر مفید بود؟

بر روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین امتیازات / ۵. تعداد امتیازات

تاکنون امیازی ثبت نشده است شما اولین امتیاز را ثبت کنید

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید