تلفن 021-88848547   021-88317033

مقالات

دیسپرسیون

دیسپرسیون

۲۶ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
دیسپرسیون : اکثر غذاها و نوشیدنی ها به صورت دیسپرسیون هستند یک فاز ناپیوسته که در یک فاز مداوم پراکنده ...
مشاهده کامل
آب فراوان ترین ماده شیمیایی

آب فراوان ترین ماده شیمیایی

۲۴ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
آب فراوان ترین ماده شیمیایی: آب فراوان ترین ماده شیمیایی در ترکیبات غذایی است. هر فردی فرمول شیمیایی آن را ...
مشاهده کامل
آنزیم ها

آنزیم ها

۲۳ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
آنزیم ها : آنزیم ها پروتئین های اختصاصی هستند که واکنش های تبدیل سوبسترا به محصولات را کاتالیز می کنند. ...
مشاهده کامل
ساختار پروتئین ها

ساختار پروتئین ها

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
ساختار پروتئین ها : ساختار پروتئین ها بسیار پیچیده است. در ساختار اول، زنجیره اسیدهای آمینه به وسیله پیوندهای پپتیدی ...
مشاهده کامل
سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
سازمان غذا و داروی آمریکا : موسسات دولتی بسیاری مسئول کنترل ایمنی و سلامت غذاها هستند. سازمان غذا و داروی ...
مشاهده کامل
غذاهای آلرژی زا و حساسیت های غذایی

غذاهای آلرژی زا و حساسیت های غذایی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
غذاهای آلرژی زا و حساسیت های غذایی : حساسیت افراد به غذاها همواره مورد بحث بوده ولی با انجام آزمونهای ...
مشاهده کامل
مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی

مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی : علی رغم این باور عمومی که مواد طبیعی بهتر از ترکیبات مصنوعی هستند، دانشمندان ...
مشاهده کامل
آفت کش ها

آفت کش ها

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
آفت کش ها : زندگی در جهانی که در آن از آفت کش ها استفاده نشود، بسیار مطلوب است ولی ...
مشاهده کامل
ایمنی غذایی در خانه

ایمنی غذایی در خانه

۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
ایمنی غذایی در خانه : به منظور کاهش تعداد مسمومیت های غذایی، هر کسی در هر جایی از زنجیره مزرعه ...
مشاهده کامل
نگهدارنده ها شیمیایی مواد غذایی

نگهدارنده ها شیمیایی مواد غذایی

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
نگهدارنده ها شیمیایی مواد غذایی : اغلب مصرف کنندگان، ذهنیت خوبی در مورد کلمه نگهدارنده ها شیمیایی مواد غذایی ندارند. ...
مشاهده کامل