تلفن 021-88848547   021-88317033

مقالات

کاهش وزن به روش آسان و بدون تحمل سختی

کاهش وزن به روش آسان و بدون تحمل سختی

29 مارس 2019 مقالات
کاهش وزن به روش آسان و بدون تحمل سختی : صرف نظر از اینکه برای جلوگیری از افزایش وزن و ...
مشاهده کامل
کسب رضایت مصرف کننده مواد غذایی

کسب رضایت مصرف کننده مواد غذایی

27 مارس 2019 مقالات
کسب رضایت مصرف کننده مواد غذایی : هدف نهایی در تضمین کیفیت محصول، رضایت مصرف کننده است. بنابراین، اگرچه کیفیت ...
مشاهده کامل
بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

27 مارس 2019 مقالات
بهداشت مواد غذایی : یکی از مشکلات کیفی مرتبط با سلامتی و بهداشت مواد غذایی ، آلوده شدن آنها توسط ...
مشاهده کامل
مدیریت کیفیت مواد غذایی

مدیریت کیفیت مواد غذایی

27 مارس 2019 مقالات
مدیریت کیفیت مواد غذایی : در حالی که کنترل و تضمین کیفیت مواد غذایی روی خصوصیات محصول که تعیین کننده ...
مشاهده کامل
سیر تکاملی مدیریت کیفیت محصولات غذایی

سیر تکاملی مدیریت کیفیت محصولات غذایی

26 مارس 2019 مقالات
سیر تکاملی مدیریت کیفیت محصولات غذایی : مدیریت کیفیت ، همواره برای محصولات غذایی مهم بوده است. قبل از تولید ...
مشاهده کامل
ارزیابی کیفیت محصولات غذایی

ارزیابی کیفیت محصولات غذایی

23 مارس 2019 مقالات
ارزیابی کیفیت محصولات غذایی : ارزیابی کیفیت محصولات غذایی و خصوصیات کیفی آشکار و پنهان به سادگی که به نظر ...
مشاهده کامل
کیفیت محصول غذایی چیست و چرا همه باید مراقب آن باشند؟

کیفیت محصول غذایی چیست و چرا همه باید مراقب آن باشند؟

23 مارس 2019 مقالات
کیفیت محصول غذایی چیست و چرا همه باید مراقب آن باشند؟ شاید مهمترین نقش متخصصان صنایع غذایی دستیابی و حفظ ...
مشاهده کامل
دیسپرسیون

دیسپرسیون

17 مارس 2019 مقالات
دیسپرسیون : اکثر غذاها و نوشیدنی ها به صورت دیسپرسیون هستند یک فاز ناپیوسته که در یک فاز مداوم پراکنده ...
مشاهده کامل
آب فراوان ترین ماده شیمیایی

آب فراوان ترین ماده شیمیایی

15 مارس 2019 مقالات
آب فراوان ترین ماده شیمیایی: آب فراوان ترین ماده شیمیایی در ترکیبات غذایی است. هر فردی فرمول شیمیایی آن را ...
مشاهده کامل
آنزیم ها

آنزیم ها

14 مارس 2019 مقالات
آنزیم ها : آنزیم ها پروتئین های اختصاصی هستند که واکنش های تبدیل سوبسترا به محصولات را کاتالیز می کنند. ...
مشاهده کامل