تلفن 021-88848547   021-88317033

مقالات

آب فراوان ترین ماده شیمیایی

آب فراوان ترین ماده شیمیایی

15 مارس 2019 مقالات
آب فراوان ترین ماده شیمیایی: آب فراوان ترین ماده شیمیایی در ترکیبات غذایی است. هر فردی فرمول شیمیایی آن را ...
مشاهده کامل
آنزیم ها

آنزیم ها

14 مارس 2019 مقالات
آنزیم ها : آنزیم ها پروتئین های اختصاصی هستند که واکنش های تبدیل سوبسترا به محصولات را کاتالیز می کنند. ...
مشاهده کامل
ساختار پروتئین ها

ساختار پروتئین ها

13 مارس 2019 مقالات
ساختار پروتئین ها : ساختار پروتئین ها بسیار پیچیده است. در ساختار اول، زنجیره اسیدهای آمینه به وسیله پیوندهای پپتیدی ...
مشاهده کامل
سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)

12 مارس 2019 مقالات
سازمان غذا و داروی آمریکا : موسسات دولتی بسیاری مسئول کنترل ایمنی و سلامت غذاها هستند. سازمان غذا و داروی ...
مشاهده کامل
غذاهای آلرژی زا و حساسیت های غذایی

غذاهای آلرژی زا و حساسیت های غذایی

12 مارس 2019 مقالات
غذاهای آلرژی زا و حساسیت های غذایی : حساسیت افراد به غذاها همواره مورد بحث بوده ولی با انجام آزمونهای ...
مشاهده کامل
مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی

مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی

11 مارس 2019 مقالات
مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی : علی رغم این باور عمومی که مواد طبیعی بهتر از ترکیبات مصنوعی هستند، دانشمندان ...
مشاهده کامل
آفت کش ها

آفت کش ها

11 مارس 2019 مقالات
آفت کش ها : زندگی در جهانی که در آن از آفت کش ها استفاده نشود، بسیار مطلوب است ولی ...
مشاهده کامل
ایمنی غذایی در خانه

ایمنی غذایی در خانه

10 مارس 2019 مقالات
ایمنی غذایی در خانه : به منظور کاهش تعداد مسمومیت های غذایی، هر کسی در هر جایی از زنجیره مزرعه ...
مشاهده کامل
نگهدارنده ها شیمیایی مواد غذایی

نگهدارنده ها شیمیایی مواد غذایی

2 مارس 2019 مقالات
نگهدارنده ها شیمیایی مواد غذایی : اغلب مصرف کنندگان، ذهنیت خوبی در مورد کلمه نگهدارنده ها شیمیایی مواد غذایی ندارند. ...
مشاهده کامل
نگهداری غذا

نگهداری غذا

2 مارس 2019 مقالات
نگهداری غذا : غذاهای تازه نسبت به محصولات فرایند شده، حاوی تعداد بیشتری از میکروبهای مضر هستند. نگهداری غذا باید ...
مشاهده کامل