تلفن 021-88848547   021-88317033

مقالات

غذاهای ناسالم

غذاهای ناسالم

۸ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
غذاهای ناسالم : بطور ساده، غذاهای ناسالم چیزی است که فرد در اثر مصرف آن بیمار می شود. حداقل پنج ...
مشاهده کامل
اسپردها

اسپردها

۷ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
اسپردها : معمولا کیفیت برخی از محصولات نانوایی با افزودن مقداری از اسپردها مانند کره و مارگارین بهبود می یابد. ...
مشاهده کامل
گروه شیمیایی لیپیدها

گروه شیمیایی لیپیدها

۶ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
گروه شیمیایی لیپیدها : گروه شیمیایی لیپیدها که چربی ها و روغن ها در آن قرار دارند. چربی ها در ...
مشاهده کامل
ویتامین ها و مواد معدنی در مواد غذایی

ویتامین ها و مواد معدنی در مواد غذایی

۶ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
ویتامین ها و مواد معدنی در مواد غذایی : ویتامین ها ، مواد شیمیایی آلی بوده که برای سلامتی ضروری ...
مشاهده کامل
رنگ ها و طعم ها غذایی

رنگ ها و طعم ها غذایی

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
رنگ ها و طعم ها غذایی : ترکیبات رنگی سنتزی و طبیعی از نظر ساختار و پایداری متفاوت هستند. طبیعت، ...
مشاهده کامل
انواع ترکیبات شیمیایی در مواد غذایی

انواع ترکیبات شیمیایی در مواد غذایی

۲۵ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
انواع ترکیبات شیمیایی در مواد غذایی : مواد شیمیایی ، واحدهای سازنده انواع مواد غذایی هستند. ترکیبات شیمیایی در مواد ...
مشاهده کامل
مواد شیمیایی موجود در بافت های حیوانی

مواد شیمیایی موجود در بافت های حیوانی

۲۵ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
مواد شیمیایی موجود در بافت های حیوانی : غذاهای با منشأ دامی نیز ترکیبی از مواد شیمیایی در بافت های ...
مشاهده کامل
مواد شیمیایی موجود در بافت های گیاهی

مواد شیمیایی موجود در بافت های گیاهی

۲۴ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
مواد شیمیایی موجود در بافت های گیاهی : ترکیبات شیمیایی موجود در بعضی از مواد غذایی حاصل از بافت های ...
مشاهده کامل
مواد شیمیایی غذایی

مواد شیمیایی غذایی

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
مواد شیمیایی غذایی : هر چیزی که در دهان گذاشته می شود از مواد شیمیایی تشکیل شده است. کلیه ترکیبات خوب، ...
مشاهده کامل
غذاهای آماده و پیش غذاهای آماده

غذاهای آماده و پیش غذاهای آماده

۲۲ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
پیش غذاهای آماده : پیش غذاهای آماده ، در بسیاری از فروشگاه ها وجود دارند. در تهیه این محصولات تمایل ...
مشاهده کامل