تلفن 021-88848547   021-88317033

مقالات

اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی

اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی : در این مقاله با اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی بیشتر و بطور ...
مشاهده کامل
استرلیزه کردن شیر

استرلیزه کردن شیر

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
استرلیزه کردن شیر : منظور از استرلیزه کردن شیر نه تنها از بین بردن میکروبهای پاتوژن یا بیماری زای آن ...
مشاهده کامل
دستگاه های تعویض یونی

دستگاه های تعویض یونی

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
دستگاه های تعویض یونی دستگاه های تعویض یونی : بدنه دستگاه های تعویض یونی مورد استفاده در تصفیه آب شبیه ...
مشاهده کامل
درک بشر از رنگ

درک بشر از رنگ

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
درک بشر از رنگ : در تشخیص رنگ توسط انسان سه بخش چشم، سیستم عصبی و مغز نقش دارند. چشم ...
مشاهده کامل
روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر

روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر : به طور کلی از روشهای گوناگون برای پاستوریزه کردن شیر مانند اضافه کردن ...
مشاهده کامل
پاستوریزه کردن شیر

پاستوریزه کردن شیر

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
پاستوریزه کردن شیر : منظور از پاستوریزه کردن شیر خام از بین بردن کلیه میکروب های بیماری زای شیر و ...
مشاهده کامل
دستگاههای هموژنیزه کننده شیر

دستگاههای هموژنیزه کننده شیر

۱۹ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
دستگاههای هموژنیزه کننده شیر : دستگاههای هموژنیزه که برای شیر به کار می روند معمولا دارای یک پمپ قوی و ...
مشاهده کامل
روغن شتر مرغ و خواص آن

روغن شتر مرغ و خواص آن

۱۹ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
روغن شتر مرغ و خواص آن : خواص فیزیکی و شیمیایی روغن شتر مرغ با سایر چربی ها ی حیوانی ...
مشاهده کامل
تاریخچه داروسازی ایران

تاریخچه داروسازی ایران

۱۹ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
تاریخچه داروسازی ایران : اگرچه طب و داروسازی ایران را باید از جمله کهن ترین و ریشه دارترین علوم و ...
مشاهده کامل
تغییرات فیزیکی حین انجماد در بستنی

تغییرات فیزیکی حین انجماد در بستنی

۱۹ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
تغییرات فیزیکی حین انجماد در بستنی : تغییرات فیزیکی حین انجماد در بستنی یعنی یخ زدن قسمتی از آب مخلوط ...
مشاهده کامل