تلفن 021-88848547   021-88317033

مقالات

ارتباط غذا و بیماری

ارتباط غذا و بیماری

۱۱ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
ارتباط غذا و بیماری : یکی از عوامل نگرانی بسیاری از مصرف کنندگان، چگونگی ارتباط غذا و بیماری و تاثیر ...
مشاهده کامل
غذاهای طبیعی و کامل کدامند؟

غذاهای طبیعی و کامل کدامند؟

۹ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
غذاهای طبیعی و کامل : بسیاری از مصرف کنندگان در مورد غذاهای تولید شده با استفاده از فناوری های جدید ...
مشاهده کامل
کاهش وزن به روش آسان و بدون تحمل سختی

کاهش وزن به روش آسان و بدون تحمل سختی

۹ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
کاهش وزن به روش آسان و بدون تحمل سختی : صرف نظر از اینکه برای جلوگیری از افزایش وزن و ...
مشاهده کامل
تشخیص غذاهای سالم و ناسالم

تشخیص غذاهای سالم و ناسالم

۸ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
تشخیص غذاهای سالم و ناسالم : به نظر می رسد که غذاهای سالم اغلب اشتها آور نبوده یا بی مزه ...
مشاهده کامل
کسب رضایت مصرف کننده مواد غذایی

کسب رضایت مصرف کننده مواد غذایی

۷ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
کسب رضایت مصرف کننده مواد غذایی : هدف نهایی در تضمین کیفیت محصول، رضایت مصرف کننده است. بنابراین، اگرچه کیفیت ...
مشاهده کامل
بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

۷ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
بهداشت مواد غذایی : یکی از مشکلات کیفی مرتبط با سلامتی و بهداشت مواد غذایی ، آلوده شدن آنها توسط ...
مشاهده کامل
مدیریت کیفیت مواد غذایی

مدیریت کیفیت مواد غذایی

۷ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
مدیریت کیفیت مواد غذایی : در حالی که کنترل و تضمین کیفیت مواد غذایی روی خصوصیات محصول که تعیین کننده ...
مشاهده کامل
سیر تکاملی مدیریت کیفیت محصولات غذایی

سیر تکاملی مدیریت کیفیت محصولات غذایی

۶ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
سیر تکاملی مدیریت کیفیت محصولات غذایی : مدیریت کیفیت ، همواره برای محصولات غذایی مهم بوده است. قبل از تولید ...
مشاهده کامل
ارزیابی کیفیت محصولات غذایی

ارزیابی کیفیت محصولات غذایی

۳ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
ارزیابی کیفیت محصولات غذایی : ارزیابی کیفیت محصولات غذایی و خصوصیات کیفی آشکار و پنهان به سادگی که به نظر ...
مشاهده کامل
کیفیت محصول غذایی چیست و چرا همه باید مراقب آن باشند؟

کیفیت محصول غذایی چیست و چرا همه باید مراقب آن باشند؟

۳ فروردین ۱۳۹۸ مقالات
کیفیت محصول غذایی چیست و چرا همه باید مراقب آن باشند؟ شاید مهمترین نقش متخصصان صنایع غذایی دستیابی و حفظ ...
مشاهده کامل